Gdzie może lądować śmigłowiec?

Formalnie oczywiście śmigłowiec może lądować na każdym lotnisku i lądowisku ewidencjonowanym. Może też to zrobić na lądowisku nieewidencjonowanym jeżeli posiada zgodę jego właściciela. Przy czym na takim lądowisku można wykonywać operacje lotnicze tylko przez 14 dni w ciągu 12 miesięcy. Co może być lądowiskiem nieewidencjonowanym dla śmigłowców? Ano każde miejsce, które dowódca statku uzna za bezpieczne do wykonania operacji i na którym nie naruszy innych ewentualnych ograniczeń (np. odległość od zwartej zabudowy). Żeby lądowisko było bezpieczne musi mieć przestrzeń o wymiarach ok. 30×30 m i umożliwiać bezpieczne podejście z dala od przeszkód w postaci drzew, przewodów wysokiego napięcia, słupów, itp. Idealnie tak, aby w każdym momencie podejścia w razie awarii możliwe było wykonanie bezpiecznego lądowania awaryjnego.